Para Piyasaları Yükleniyor ...

Hava Durumu Yükleniyor ...

Kılıçdaroğlu yeniden başkan...

25.07.2020 18:55 tarihinde yayınlandı 647 defa okundu 0 defa yorumlandı
Kılıçdaroğlu yeniden başkan...
Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

CHP’nin Ankara’da düzenlenen 37’nci Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi. Kurultay’da CHP’nin 2023 hedeflerinin detayları da paylaşıldı.
 
CHP’nin Ankara’da düzenlenen 37'nci Olağan Kurultayı’nda genel başkanlığa 1251 oyla yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Oylamada listede kayıtlı 1356 delegeden 1318’i oy kullandı, 67 oy geçersiz sayıldı. Kıllıçdaroğlu 1251 oyla altıncı kez parti genel başkanı seçildi.
 
Kurultayın açılışında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'e taşıyacak bir kurultay olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu "iktidar kurultayı" diye nitelediği kurultayın koronavirüs nedeniyle onbinlerin katılımıyla yapılamadığını söyledi. Buna rağmen on binlerin, yüz binlerin, milyonların gözünün, kulağının, aklı ve yüreğinin Ankara’da olduğundan emin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kurultay sadece sevgili vatandaşlarımızın değil, Ortadoğu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, Amerika'dan Rusya'ya, uzak Asya'ya kadar tüm dünyanın gözünün kulağının olduğu bir kurultaydır, çünkü bu kurultay sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik buhrandan nasıl çıkacağımızı anlatacağımız kurultaydır. İnanıyorum ki bu çıkış yolu tüm dünyaya örnek olacaktır" diye konuştu.
 
Beş temel sorun
 
Cumhuriyetin 2'nci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nin detaylarını paylaşmadan önce CHP lideri, Türkiye'de beş temel sorun bulunduğdan bahsetti ve bunları sıraladı. İlk sorunun demokrasi oduğunu belirten Kılıçdaroğlu, demokrasi sözcüğünün kağıt üstünde kaldığını, ülkede yasama ve yargının tek kişinin elinde olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Öyle bir noktadayız ki saray ne diyorsa yargı onu yapıyor. Egemen güçler ne diyorsa saray da onu yapıyor.  Örneğin saray talimat veriyor; 'Osman Kavala içerde kalacak', yargı gereğini yapıyor. Örneğin, 'Selahattin Demirtaş içeride kalacak, hapse atacaksınız, beraat mı? Boşverin onu, üst mahkeme, alt mahkeme, boş verin onu, içeride kalacak', gereği yapılıyor, içeride kalıyor“ diye devam etti.
 
Türkiye'deki ikinci temel sorunun ekonomi olduğunu belirten CHP lideri, ülkenin ekonomik bağımsızlığının tehlike altında olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "AK Parti iktidarlarının 18 yılda harcadıkları para ne kadar? 714 milyar dolar değil, 2 trilyon 400 milyar dolar. 79 yılda 714 milyar dolar 57 hükümet harcadı, ama bunlar son 18 yılda 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadılar. Karakaya Barajı mı yaptılar? Keban Barajı mı yaptılar? Yeni bir Petkim, Telekom mu yaptılar? 'Efendim havaalanı yaptık, şehir hastaneleri yaptık.' Bunlar dahil değil, neden? Çünkü bunların bedelini bizim torunlar, çocuklar ödeyecek. Bunlar için harcanan para yok devletten. Dolayısıyla 79 yılda bizim yaptıklarımızı, bütün hükümetlerin yaptığını sattılar. Fabrikaları satılıp parayı ne yaptıklarını kimse bilmiyor."
 
Kılıçdaroğlu, üçüncü sorunun dış politika, dördüncü sorunun eğitim, beşinci temel sorunun da ülke barışı olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin 2’nci Yüzyılına Çağrı Beyannamesi


1. Yeni bir Anayasa ile Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecektir.
Güçlü Demokratik Parlamenter Sistem için öncelikle geniş bir toplumsal mutabakat sağlanacak, her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış, gücünü milletten alan yeni bir Anayasa yapılacaktır. Bu Anayasada öncelikle;
1.1 Cumhurbaşkanının tarafsız olması sağlanacak, Partili ve yanlı Cumhurbaşkanı uygulamasına son verilecektir.
1.2 Kuvvetler ayrılığı esas alınacak, gerekli denge ve denetim mekanizmaları kurulacaktır. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı kesin olarak sağlanacak; Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı organları ve mahkemeler üzerinde yasama ve yürütmenin doğrudan ya da dolaylı vesayetine son verilecektir. 
1.3 Yasa tasarı ve teklifleri TBMM komisyonlarında görüşülürken, uzmanların, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri mutlaka alınacaktır. 
1.4 Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskıya son verilecek, medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır.
2. Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır.
2.1. Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM’nin öncülüğünde çözülecek; Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir.
2.2. Kadın - Erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir.
2.3. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleri ile mücadele, ödün vermeksizin sürdürülecektir.
3. Devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat sistemi hâkim kılınacaktır.
Kamusal alandaki bütün atama ve işlemlerde liyakat esas alınacak, devlet hizmetlerinin partizanca, çıkar amaçlı yapılmasına engel olunacaktır. Hizmet yandaşa değil, vatandaşa verilecektir.  
4. “Seçim Yasası” değişecek, milletin vekilini millet seçecektir. 
4.1 Demokrasilerde asıl olan milletin iradesinin olduğu gibi parlamentoya yansımasıdır. 12 Eylül darbecilerinin eseri olan seçim barajı kaldırılacak, milletin iradesinin Meclis’e tam olarak yansıması sağlanacaktır. Milletin vekilini genel başkanlar değil, millet seçecektir.
4.2 Seçim Yasası değişikliği ile cinsiyet kotası getirilecek, kadınların Parlamento’da temsili güvence altına alınacaktır.
5. “Siyasi Ahlak Yasası” çıkarılacaktır.
Siyasi Ahlak Yasası ile siyaset kirlilikten arındırılacak, vatandaşla siyasetçi arasındaki güven yeniden inşa edilecektir. Böylece milletin seçtiği vekillere ve Gazi Meclisimize itibarı geri verilecektir. 
6. Kamu İhale Kanunu, rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 
Kamuda israf ve kayırmacılığı önlemek amacıyla Kamu İhale Kanunu ivedilikle değiştirilecek, tüm kamu ihalelerinin şeffaf, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yapılması sağlanacaktır.
7. “Sayıştay” gerçek işlevine kavuşturulacak, “Ulusal Vergi Konseyi” ve TBMM’de “Kesin Hesap Komisyonu” kurulacaktır. 
7.1 TBMM adına denetim yapan Sayıştay’ın denetim alanı uluslararası normlara uygun olarak genişletilecektir. 
7.2 Adaletli bir vergi politikası uygulamak amacıyla “Ulusal Vergi Konseyi” kurulacak ve Konseyin her yıl düzenleyeceği raporlar Resmi Gazete’de yayınlanacaktır. 
7.3 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir “Kesin Hesap Komisyonu” kurulacak ve bu Komisyonun Başkanlığı muhalefet partisine (iktidar ortağı olmayan en büyük partiye) verilecektir. Böylece harcanan her kuruş verginin hesabı millete verilecektir.  
8. Güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacaktır.
Ekonomide, ihracat odaklı ve katma değeri yüksek üretime öncelik veren bir Planlama ve Teşvik Politikası yaşama geçirilecek, bunun için güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacaktır. Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana felsefesi olacaktır. 
9. Eğitim sistemi, tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır.
9.1 Eğitim, Türkiye’nin kalkınma stratejisinin en önemli, en temel parçası olarak yeniden ve tüm paydaşlarıyla birlikte planlanacaktır. 
9.2 Eğitim politikalarının tek hedefi “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” nesiller yetiştirmek olacaktır. 
9.3 Üniversitelerimizde, her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek, her türlü bilimsel çalışma özgürce yapılabilecek, darbecilerin getirdiği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kaldırılacaktır.
9.4 Tüm Organize Sanayi Bölgelerinde iş garantili yatılı “Teknoloji Liseleri” kurulacak, sanayicinin ihtiyaç duyduğu eleman sorunu çözülecektir.
10. Gelecek nesiller için “Ekosistem Hakkı” korunacaktır.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Canlı ve cansız varlıklar olarak bir ekosistemin parçasıyız. Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip dünyaya doğma hakkı, henüz doğmamış olan nesillerin hakkıdır. “Sürdürülebilir Yaşam” anlayışı ışığında bu hak Anayasal güvence altına alınacaktır.
11. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak “Aile Destekleri Sigortası Kurumu” kurulacaktır.
Vatandaşlarımıza asgari bir gelir düzeyi mutlaka sağlanacaktır. Bu bağlamda “Aile Destekleri Sigortası” uygulamaya konulacak, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Vatandaş, devlet yardımlarını “lütuf” olarak değil , “hakkı” olarak alacaktır.
12. Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulacaktır. 
Reformların başarısı için devletin tüm kapasitesi en verimli şekilde kullanılacak, yeni bir “merkez-yerel” dengesi oluşturulacaktır. Merkezi yönetimin kapasitesi ile yerel yönetimlerin halka doğrudan ulaşabilme kapasitesi birleştirilerek, hizmetin vatandaşa daha etkin ve verimli bir şekilde ulaşması sağlanacaktır.
Bu bağlamda; yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak, kayyum uygulamalarına son verilip, seçimle gelen belediye başkanlarının, ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacaktır.
13. “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı” kurulacaktır.
Akılcı, barışçıl ve gerçekçilikten sapmayan, uluslararası hukuka ve meşruiyete önem veren bir dış politika izlenecektir. 
Ayrıca, bölge merkezli dış politika yaklaşımından yola çıkarak, kurucu üyelerinin İran, Irak, Suriye ve Türkiye’nin olacağı ve bölgemizde huzur, barış ve istikrar oluşturmayı hedefleyen “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı” (OBİT) kurulacaktır. 
Kaynak : Deutsche Welle Türkçe
Anahtar Kelimeler : CHP, Muhalefet, Kurultay, Ankara

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

500

Adınız Soyadınız :

Yorumlar Yükleniyor ...
Facebook Yorumları
Linkler
Bugün
Bu Hafta
Bu Ay
Çok Okunanlar
Vaka sayısı 42 milyon 810 bin 8915
9.799 vefat var, vaka 361.801 8050
Yıldırım’ın yeni yaşam alanı a... 281
Bursa'da taksi ve dolmuşa zam! 268
Nihat Özyardımcı Sigara Bırakm... 268
Tuzla'da tuzlama olmak... 265
Seyahatlerde HES Kodu uygulama... 250
Zorlu mücadele Nilüfer'in 245
Şans Oyunları

Şans Oyunları
Yükleniyor ...

Anket

Yeni sitemizi nasıl buldunuz?

Lütfen tercih yapınız !

Arşiv