Para Piyasaları Yükleniyor ...

Hava Durumu Yükleniyor ...

Bunları Biliyor musunuz?

05.09.2013 23:29 tarihinde yayınlandı 7709 defa okundu 0 defa yorumlandı
Bunları Biliyor musunuz?
Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi ve bu konuda asgari gerekliliklerin belirlenmesi amacıyla, Avrupa Birliğinin 29 Nisan 2004 tarihli ve 2004/37/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, hazırlanan “Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” 6 Ağustos 2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Yönetmelikte;
 
·         Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla teknik olarak mümkün olduğu hallerde, tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, müstahzar veya işlem kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımının azaltılması,
·         Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması,
·         İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça tarafından istendiği takdirde işverenin; işyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni, kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı, maruz kalan çalışan sayısı, alınan koruyucu önlemler, kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü, maruziyetin türü ve düzeyi gibi konularda yeterli bilgi sağlanması,
·         Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza halinde alınacak önlemler,
·         Çalışanların maruziyetinin önemli ölçüde artırma ihtimali olan ve çalışanların maruziyetini azaltıcı tüm teknik koruyucu önlemlerin hali hazırda alınmış olduğu bakım, onarım gibi işlerde alınacak tedbirler,
·         Kanserojen veya mutajen maddelerle kirlenme ihtimali olan işlerde alınacak önlemler,
·         Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi hususlarında işveren tarafından yapılması gerekenler,
·         Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarına erken tanı konulması ve çalışanların bu maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları,
·         Yönetmelikte belirtilen konularda çalışanların ve/veya temsilcilerinin 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak; görüşlerinin alınması, teklif getirme haklarının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarının sağlanması,
 
ile ilgili hususlar düzenlenmektedir. 

AB Müktesebatına Uyum İçeren Mevzuat Listesi (Ağustos 2013)
 
·      Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
(RG Tarih ve No: 06.08.2013,28730)
 
·      Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
(RG Tarih ve No: 12.08.2013,28733)
 
·      Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
(RG Tarih ve No: 16.08.2013,28737)
·      Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (No: 2013/49)
(RG Tarih ve No: 16.08.2013,28737)
 
·      Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (No: 2013/45)
(RG Tarih ve No: 18.08.2013,28739)
 
·       İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
(RG Tarih ve No: 20.08.2013,28741)
 
·      Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
(RG Tarih ve No: 20.08.2013,28741)
·      Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)
(RG Tarih ve No: 20.08.2013,28741)
 
·      Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
(RG Tarih ve No: 22.08.2013,28743)
 
·      Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
(RG Tarih ve No: 23.08.2013,28744)
 
·      Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2)
(RG Tarih ve No: 29.08.2013,28750)
 
·      Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 76)
(RG Tarih ve No: 29.08.2013,28750)

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

500

Adınız Soyadınız :

Yorumlar Yükleniyor ...
Facebook Yorumları
Linkler
Bugün
Bu Hafta
Bu Ay
Çok Okunanlar
Vaka sayısı 42 milyon 810 bin 8918
9.799 vefat var, vaka 361.801 8056
Yıldırım’ın yeni yaşam alanı a... 288
Bursa'da taksi ve dolmuşa zam! 270
Nihat Özyardımcı Sigara Bırakm... 268
Tuzla'da tuzlama olmak... 267
Seyahatlerde HES Kodu uygulama... 251
Zorlu mücadele Nilüfer'in 245
Şans Oyunları

Şans Oyunları
Yükleniyor ...

Anket

Yeni sitemizi nasıl buldunuz?

Lütfen tercih yapınız !

Arşiv