Para Piyasaları Yükleniyor ...

Hava Durumu Yükleniyor ...

Akın: 'İş Merkezi ve Plazalar cezalara dikkat!'

04.02.2019 20:30 tarihinde yayınlandı 3362 defa okundu 0 defa yorumlandı
Akın: 'İş Merkezi ve Plazalar cezalara dikkat!'
Kişisel verilerin korunma ile ilgili kanuna karşı korunmak için çözüm ortağınız Provimes 

Türkiye’de kişisel verilerin korunması kanunla güvence altına alınsa da çoğu özel şirket ve kamu kurumu sisteme uyum sağlayamadı. Oysa kanun herhangi bir gerekçeyle bireylerden kimlik istenmesini bile suç sayıyor. Şikayet olması halinde ise ağır cezalar var. Türkiye’de ceza üst sınırı 1 milyon TL’ye, yurtdışında 20 milyon euro ya da küresel cironun yüzde 4’üne kadar çıkıyor. 

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Osman Akın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uymayan tüm özel şirketlerin ve kamu kurumlarının ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı. Ceza üst sınırının Türkiye’de 1 milyon TL, AB ülkelerinde de 20 milyon euro ya da küresel cironun yüzde 4’ü kadar olduğunu söyleyen Akın, “AB’ye uyum kapsamında hazırlanan ve Nisan 2016’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KVKK ile ilgili ülkemizde çok ciddi bir açık var. Kanunun geçici maddesi gereği veri sorumlularının yükümlülüğü yayım tarihinden itibaren 2 yıl sonra yani Nisan 2018’de yürürlüğe girdi. Ancak veri sorumlularının çok büyük bir kısmı kendilerine tanınan bu sürede hazırlıklarını tamamlayamadı” dedi. Bugün gelinen noktada özel ve kamu çoğu kurumun kanunu ihlal ettiğini ileri süren Akın, “Örneğin herhangi bir plazaya ya da iş merkezine gittiğinizi düşünelim. Girişte güvenlik görevlisi kimliğinizi isteyip kişisel bilgilerinizi deftere ya da bilgisayara işliyor. Hatta kimliğiniz saatlerce güvenlikte kalabiliyor. Bu uygulama KVKK’ye göre ciddi bir suç. Şu an plazalar, işletmeler, iş merkezleri gibi özel ya da kamu tüm kurumların çoğu bu suçu işliyor” şeklinde konuştu. Parmak izi, biyometrik fotoğraf gibi verilerin de kanun kapsamında yer aldığını söyleyen Akın, şunları kaydetti:
“Türkiye henüz bu kanunun farkında değil. Kişisel verilerin alınması için mutlaka açık rızanın olması gerekiyor. KVKK sistemleri bu uyumu sağlıyor. Türkiye’de kişisel verilerin başkaları tarafından rastgele kullanılmasını önlüyor. GDPR’ye uyumsa yurtdışı faaliyeti olanlar için çok önemli. Şikayetin AB ülkelerinde yapılması halinde ortaya çıkan cezalar kurumları iflasa bile sürükleyebiliyor.”
 
“Türkiye’de KVKK’ye uyumlu şirket sayısı 50’yi geçmez”
Bilgi Güvenliği Danışmanı Osman Bolat, Türkiye’de çok az kurumun KVKK’ye uyumlu olduğunu belirterek, “Şu an ülkemizde KVKK’ye uyumlu şirket sayısı 50’yi geçmez Aslında kurumlarımız bu kanuna uyumla ilgili kanuni gereklilikleri biliyor ama teknik çalışmalarda yetersiz kalıyor. Ağırlıklı büyük kurumlar kanuna uyumu sağlamaya çalışıyor. Devlet kurumları da buna dahil” dedi. Türkiye’nin aynı zamanda GDPR’ye de entegre hale gelmesi gerektiğinin altını çizen Bolat, “KVKK sadece Türkiye’yi ilgilendirdiği için ülke sınırlarımız içinde uygulanıyor. GDPR ise AB ve diğer ülkelerde geçerli. Örneğin herhangi bir AB şirketinin ya da vatandaşının kişisel verileri ihlal edilirse GDPR devreye giriyor” ifadelerini kullandı. Bolat, özellikle turizm sektörünün, plazaların, iş merkezlerinin, eğitim ve sağlık kurumlarının cezalarla karşılaşabileceği konusunda uyardı. 
 
Para cezasının yanı sıra cezai ve hukuki sorumluluğu var
Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili işletmelerin özellikle açık rızaya dikkat etmediğini söyleyen Bilişim Hukukçusu Dr. Cankat Taşkın, bunun idari para cezasının yanı sıra cezai ve hukuki sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bunun Türkiye’de ve Avrupa’da hukuki örnekleri olduğuna işaret eden Taşkın, “Örneğin siz işletme olarak kişisel verilerimi kullanıp beni zarara sokarsanız tazminat talebinde bulunabilirim. Sorumluluktan kurtulma gibi bir durum yok. İdari para cezası, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun uyguladığı bir yaptırım. Bunun dışında zarar gören bireyler Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilecekleri gibi tazminat davası açabilir” şeklinde konuştu. Verinin ancak ilgili kişinin verdiği sınır dahilinde kullanılabileceğini belirten Taşkın, “İşletmeler; veriyi işlerken, paylaşırken ve kullanırken bu sınırlara bağlı kalmalı ve korumak için gereken teknik önlemleri almalı” dedi. 
 
KVKK’ye göre hak ihlalinde bulunan veri sorumlularını ne tür cezalar bekliyor?
Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uymayan veri sorumluları 1 milyon TL’ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu hak ihlalinin idari para cezasının yanı sıra cezai ve hukuki sorumluluğu da var. 
Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında hazırlanan ve Nisan 2016’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı KVKK ile ilgili Türkiye’de çok ciddi açıklar bulunuyor. Kanunun geçici maddesi gereği veri sorumlularının yükümlülüğü yayım tarihinden itibaren iki yıl sonra yani Nisan 2018’de başladı. Buna göre, kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş kişisel verilerin iki yıl içinde kanun hükümlerine uygun hale getirileceği, kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel verilerin derhal silineceği, yok edileceği ya da anonim hale getirileceği hükme bağlandı. Yine bu kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızaların bir yıl (Nisan 2017) içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması halinde kanuna uygun kabul edileceğine hükmedildi.

Netice itibariyle, tüm veri sorumlularının bu süreler içinde hem kendi sistemlerini oluşturması hem de ilgili rızaları alması gerekiyordu. Ancak veri sorumlularının çok büyük bir kısmı kendilerine tanınan bu sürede hazırlıklarını tamamlayamadı. 
Bugün gelinen noktada, KVKK kapsamında düzenlendiği şekli ile ihlale yol açan eylemlerde bulunan veri sorumlularını şikayet olması halinde 1 milyon TL’ye kadar idari para cezaları bekliyor. Bu hak ihlalinin idari para cezasının yanı sıra cezai ve hukuki sorumluluğu da var. Örneğin veri sahibi kişinin genel hükümlere göre tazminat davası açma hakkı da bulunuyor. 
 
Plazalar ve iş merkezleri yüksek cezalarla karşılaşabilir 
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyulmaması halinde 1 milyon TL’ye kadar idari para cezasıyla karşılaşabilecek veri sorumlularından biri de plazalar ve iş merkezleri gibi işletmeler. 
Örneğin herhangi bir plazaya müşteri ya da ziyaretçi olarak gittiğimizi düşünelim. Plaza girişinde güvenlik görevlisi kimliğimizi isteyip kişisel bilgilerimizi deftere ya da bilgisayara işliyor. Kimliğiniz saatlerce güvenlikte kalabiliyor. Kimliğimizde vatandaşlık numaramızdan doğum tarihimize kadar tüm verilerimizin olduğu düşünüldüğünde uygulamanın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Herhangi bir veri sızıntısı ya da hırsızlığı durumunda veri sahibi ihlal edilmiş oluyor. Parmak izi, biyometrik fotoğraf gibi veriler de bu kapsamda yer alıyor. 

İşte, KVKK de bu uygulamayı ciddi bir suç olarak görüyor. Şu an KVKK’ye uyum sağlamayan plazalar ve iş merkezleri gibi işletmeler bu suçu işliyor. Kanun, sadece özel şirketleri değil, kamu kurumlarını da kapsıyor. Türkiye ise bu kanunun henüz farkında değil. 

KVKK’ye göre, kişisel verilerin alınması için mutlaka açık rızanın olması gerekiyor. Veri sahibinin şikayetçi olması halinde plazalar ya da iş merkezleri gibi işletmeleri üst sınırı 1 milyon TL’ye kadar çıkan idari para cezaları bekliyor. Bu hak ihlalinin idari para cezasının yanı sıra cezai ve hukuki sorumluluğu da bulunuyor. 
 
Çözüm ortağınız Provimes, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumludur
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında özellikle verileri işleyen şirketler çok ciddi idari para cezasıyla, cezai ya da hukuki sorumluluklarla karşı karşıya kalabilir. İşte, Provimes özellikle bu ihtiyaçtan yola çıkılarak geliştirildi. “Ziyaretçi yönetimi”, Provimes’in 9 iş aracından belki de en önemlisi. Sebeplerine gelince;
Provimes ziyaretçi yönetim sistemi, 6698 sayılı KVKK’ye uygun geliştirildi. Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen şirketinizin yükümlülüklerini yerine getirir ve gerekli tüm gereksinimlere uyumludur. 
- Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının kişisel verilerinin gizlilik haklarını korumak amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uyumlu çalışır. 
- Ziyaretçilerden açık rıza alır. Kişisel verileri belli bir süreden fazla amacı dışında saklamaz. Misafiriniz panel üzerinden talepte bulunursa kişisel verileri anonimleştirir. Misafiriniz uzun bir süre ziyaretinize gelmeyecekse sistem arka tarafta otomatik olarak kişisel verileri korumaya alır. 
- Misafirlerinizden kimlik kartı veya ehliyet gibi resmi bir belge almanıza gerek kalmaz. Dokunmatik panellerden sadece isim ve cep telefonu verisi alarak hızlı işlem yapmalarını sağlar. Ayrıca kimlik kartı alma zorunluluğunu ortadan kaldırdığı için kimlik kartı kayıplarını sonlandırırsınız. 
- Planlı ve randevulu bir ziyaretçiniz geldiğinde Provimes hiçbir bilgi talep etmez. Dokunmatik banko üstü veya ayaklı panellerden beş haneli ziyaretçi koduyla birkaç saniye içinde hızlı giriş yapar. Ziyaretçinizle ilgili tüm bilgiler BİRİ ile anında ziyaret etmek istediği kişiye SMS ve e-posta ile bildirilir. 
- Kayıt panellerinden ziyaretçinin sadece ilk ziyaretinde değil, her ziyaretinde fotoğraf alınabilir. Bu sayede farklı bir kişinin isim ve cep telefonu kullanarak yapacağı kaçak girişleri tespit edebilirsiniz. 
- Planlı ve randevulu ziyaretçilerinize SMS ile ziyaretçi kodunun yanı sıra ziyaret tarihi, saati, adres ve konum bağlantısı gönderilir. Böylece adresinizin harita üzerinden kolaylıkla bulunması sağlanır. 
- Kayıt işlemini tamamlayan ziyaretçileriniz karekodlu geçiş kart sistemiyle turnikelerden kontrollü geçiş sağlar. Karekod sisteminin uygulaması kart üzerine basılarak yapılabildiği gibi dijital ortamda SMS ya da e-posta olarak da gönderilebilir. 
 

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

500

Adınız Soyadınız :

Yorumlar Yükleniyor ...
Facebook Yorumları
Linkler
Bugün
Bu Hafta
Bu Ay
Çok Okunanlar
Vaka sayısı 41 milyon 333 bin 8748
9.584 vefat var, vaka 355.528 7962
'HES Kodu' kararına erteleme! 305
Yıldırım’ın yeni yaşam alanı a... 271
İşte MB'den yeni faiz kararı 259
Aktaş: 'Bursaspor'a sahip çık,... 252
Nihat Özyardımcı Sigara Bırakm... 245
Nobel Tıp Ödülünü bu yıl üç bi... 234
Şans Oyunları

Şans Oyunları
Yükleniyor ...

Anket

Yeni sitemizi nasıl buldunuz?

Lütfen tercih yapınız !

Arşiv