"Helikopter pistine otel yapılamaz!"

Okunma: 60
Güncel 19 Nisan 2022 20:01
Videoyu Aç "Helikopter pistine otel yapılamaz!"
A
a

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, “BURULAŞ Helikopter Pistine Otel Yapılamaz” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferudun Tetik yaptı.

Tetik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bildiğiniz üzere, Anayasanın 135. Maddesi uyarınca 6235 sayılı yasa ile kurulmuş olan mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerine ilişkin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan; TMMOB ( Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği) mühendislik mimarlık mensuplarının ortak gereksinimleri karşılamak ve meslek disiplini ile ahlakını korumak gibi pek çok görevinin yanı sıra Kamunun ve Ülkenin tüm çıkarlarını korumayı kendine görev ve amaç edinmiştir. 

Bursa İli Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesinde 252 ada 8-49-50-51-52 ada bulunan Helikopter Pisti “Belediye Hizmet Alanı”, “Özel Sosyal Tesis Alanı” ve “Otopark” olarak planlı iken, Plan Değişikliği yapılarak Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29.09.2020 tarih ve 1422  sayılı kararı ile “Ticaret + Turizm Alanı”, “Özel Sosyal Tesis Alanı”, “Park Alanı” ve kısmen “Belediye Hizmet Alanı” olarak onaylanmıştır. 

Yapılan bu Plan değişikliğine, TMMOB’ye bağlı TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubemiz Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Madde 26’nin 2. Fıkrasını “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz” gerekçe göstererek itiraz etmiştir. 

İtiraz dilekçesinde ayrıca anılan Parselde Belediye Hizmet Alanı ve Otopark Alanı’nın kaldırılarak 11.215 m2 sine, Emsal =1,75 ve Yükseklik maksimum 60 m. olacak şekilde Ticaret ve Turizm(Otel) yapılmak üzere Plan değişikliği yapıldığı ifade edilmektedir.

İmar Kanunu’nunda “Ek Madde 8 – (Ek:14/2/2020-7221/12 md.) “.. Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.” hükmüne rağmen ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmadan planlanan alan “Riskli Bina Tespit Edilerek Kentsel Dönüşüm Yapılan Alan” olarak değerlendiren bu PLAN DEĞİŞİKLİĞİ’nde “Kamu Yararı” olmadığı açıktır.
Ancak plan değişikliğine başka da hiçbir Akademik Oda ve Kurum itiraz etmediği gibi, Yürütmenin Durdurulması veya Plan İptali için dava da açmamıştır. 
  
Değişikliğin TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nun Şubat Ayı Olağan Toplantısında gündeme alınarak karara bağlanmasının ardından TMMOB Bursa İKK Sekreterliği 19 Şubat 2022 tarihinde TMMOB’den aldığı yetkiden sonra Dava açma süreci başlatılmıştır.

Plan değişikliği hakkında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden istenen belgelerin 24.03.2022 tarihinde İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine ulaşmasının ardından Dava Dilekçesi hazırlanarak “Bursa İdare Mahkemesi”ne sunulmuştur. 

Yukarıda sayılan gerekçeler ile bunların hukuksal ve teknik açıklamalarının içeren dava dilekçesinde de yer aldığı gibi yapılan Plan Değişikliği’nin bölgeye yeni sorular getireceği gibi, hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır. Bu nedenle Yürütmenin Durdurulması ve yapılan Plan Değişikliğinin İptal Edilmesi Gerekmektedir.

Burada bir kez daha ifade etmek isteriz ki; TMMOB olarak Ranttan DEĞİL Kamudan ve Ülkeden yana TARAFIZ. Bursa’daki tüm Akademik Odaları ve Kurumları da aynı şekilde Ranttan DEĞİL Kamudan ve Ülkeden yana TARAF Olmaya Davet Ediyoruz.!
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”


 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Yeni sitemizi nasıl buldunuz?

sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat